ROT avdrag


Rot avdrag 2016 nya regler och ändringar

Här är de regler och förändringar som gäller för att göra ROT-avdrag 2016. I
stort är vad du får dra av oförändrat men nu kan du bara få skattereduktion för
30% av arbetskostnaden i 2016 år rotavdrag upp till 50000kr.

Grundprincipen för ROT-avdrag densamma under 2016
Vissa frågetecken har funnits kring ROT-avdraget med anledning av valresultatet
2014, men just ROT-avdraget kommer inte att förändras – 50 000 kronor i möjligt
avdrag per person och kalenderår fortsätter att gälla, förändringen för
rotavdraget 2016 är att endast 30% av arbetskostnaden räknas.

ROT-avdraget gäller även under 2015 för tillbyggnad, renovering och ombyggnad
på privata bostäder såsom villa, radhus och bostadsrätt. Dessutom har det så
kallade Attefallshuset och andra nya byggregler kommit till under 2014. Just
Attefallshus får inte byggas med ROT, men de nya förenklade byggreglerna gör
att den som vill bygga ut sitt hus nu kan göra detta ännu enklare och denna typ
av tillbyggnationer omfattas av ROT.

Framtiden – kan ROT förändras eller försvinna?
Somliga menar att även om ROT-avdraget står kvar som vanligt under 2016 så
kan de kommande åren från 2017 och framåt se annorlunda ut. Detta kommer vi
givetvis följa noggrant här på Rotavdragen.se och ge dig uppdateringar när de
kommer.

För att kunna nyttja rotavdraget 2015 med 50% av arbetskostnaden måste
fakturan vara betald innan årsskiftet 2015.
Så ROT-avdrag 2016 i sammandrag:

• Subventionsgraden sänks från 50 % till 30 % rotavdrag 2016
• Tidigare var du tvungen att köpa arbete för 100000kr för fullt utnyttjande av

rotavdraget 2015, nu måste du ha en arbetskostnad på 167000kr för att
utnyttja rotavdraget 2016 fullt ut.

• De nya reglerna 2015 för tillbyggnad av huvudbostad omfattas även av ROT
• Att bygga Attefallshus ger inte rätt till ROT-avdrag (eftersom det är ett nybygge)

ROT-avdrag som utförs 2015 görs direkt när du betalar fakturan, sen ser du
uppgifterna i din deklaration 2016.

Läs mer på skatteverket hur ROT fungerar genom att klicka här