Entreprenad


Jocke Lilja Bygg & Entreprenad AB förfogar över den kunskap och de resurser som
krävs för att ta helhetsansvar för varje projekt, oavsett storlek.

Det resulterar inte bara i ökad trygghet för våra kunder, utan bidrar också till bättre effektivitet,
högre kvalitet och lägre kostnader.

När det gäller byggproduktion spänner verksamheten över flera områden:

Nyproduktion av bostadshus och kontorsfastigheter är givetvis en viktig del
liksom till- och ombyggnation samt omvandling av kontorsfastigheter till bostäder.

Oavsett byggprojektens art eller storlek kan våra kunder förvänta sig gedigen
yrkesskicklighet, miljö/kvalitetssäkrad materialanvändning och ett stort ansvar.

 

Underentreprenörer


Alla våra underentreprenörer är certifierade och innehar de licenser som krävs inom
deras område. Som kund får du alltid ett installationsbevis för att kunna känna dig säker
på att alla föreskrifter har följts genom hela projektet.

En kreditupplysning görs även med jämna mellanrum för att se att underentreprenören uppfyller kraven för en god ekonomi hos UC.